Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 570

29 628 Politie

Nr. 570 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 10 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het adagium «beheer volgt gezag» in de herijkingsnota gelijk wordt gesteld met de betrokkenheid van het artikel 19-overleg;

overwegende dat hierdoor een extra bestuurslaag (opnieuw) wordt geïntroduceerd;

overwegende dat het gezag berust bij de burgemeester in zijn eigen gemeente;

van mening dat dergelijke bestuurlijke drukte ongewenst is;

verzoekt de regering, het artikel 19-overleg niet uit te breiden zoals vastgesteld in de herijkingsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Van der Staaij