Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 565

29 628 Politie

Nr. 565 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 10 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het herijkingsplan geen risicoparagraaf bevat;

verzoekt de regering, een risicoparagraaf op te nemen in het herijkingsplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Berndsen-Jansen

Segers

Oskam