Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 559

29 628 Politie

Nr. 559 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG EN KEIJZER

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politie en justitie voortaan onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling bij het NFI willen beleggen en niet meer bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht;

overwegende dat dit grote gevolgen kan hebben voor de kliniek;

overwegende dat tot op heden in alle overleggen met de Kamer met grote tevredenheid is gesproken over de FPKM;

verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de onderbouwing van politie en justitie dat dit onderzoek beter belegd kan worden bij het NFI dan bij de FPKM;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Keijzer