Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 558

29 628 Politie

Nr. 558 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanuit het Team Landelijke Forensische Opsporing (LFO) van de Nationale Politie het signaal kwam dat maar één keer per maand sporen ingestuurd mochten worden naar het NFI;

overwegende dat deze en/of andere kwantitatieve beperkingen ongehoord zijn gelet op de noodzaak van onderzoek bij de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten waarbij deze sporen verzameld zijn;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het Team LFO teneinde zijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren geen kwantitatieve beperkingen worden opgelegd ten aanzien van het insturen van sporen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg