Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 557

29 628 Politie

Nr. 557 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tussen politie, Openbaar Ministerie en Nederlands Forensisch Instituut afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de instroom, productie en levertijd van producten en diensten van het Nederlands Forensisch Instituut;

van mening dat de prioritering die is vastgesteld in deze service level agreement een negatief effect kan hebben op de doorlooptijd van opsporingsonderzoeken;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar het effect van gemaakte afspraken over het insturen van sporen bij het Nederlands Forensisch Instituut op opsporingsonderzoeken door zowel politie als Openbaar Ministerie en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Berndsen-Jansen

Van Toorenburg