Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 556

29 628 Politie

Nr. 556 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek op de gebieden van handschriftanalyse, verfonderzoek en haaronderzoek straks wordt uitbesteed en dus niet langer door het Nederlands Forensisch Instituut zelf wordt aangeboden;

constaterende dat de vraag naar deze expertisegebieden minder snel afneemt dan eerder was geraamd;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat betreffende expertises bij het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig blijven tot het moment dat er vanuit politie en Openbaar Ministerie geen behoefte meer aan is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Berndsen-Jansen

Van Toorenburg