Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 555

29 628 Politie

Nr. 555 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er zorgen leven over de omvang en invulling van de bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut;

overwegende dat forensisch onderzoek een steeds belangrijkere rol krijgt bij de waarheidsvinding en onderzoeksmogelijkheden blijven toenemen;

verzoekt de regering, de omvang en de invulling van de bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut te heroverwegen en tegelijkertijd met een visie op het forensisch onderzoek te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Berndsen-Jansen

Van Toorenburg

Helder