29 628 Politie

Nr. 519 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN OSKAM

Voorgesteld 7 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met name op scholen voor vmbo en mbo een voedingsbodem voor radicalisering en terrorisme bestaat;

voorts constaterende dat wijkagenten een belangrijke partner voor scholen en maatschappelijk werkers zijn en een belangrijke rol in de strijd tegen radicalisering en terrorisme hebben;

overwegende dat enkele gemeenten al met schoolwijkagenten werken, maar dat dit nog niet overal in Nederland gebeurt;

verzoekt de regering, de politie de ruimte te geven om, na afstemming met de lokale driehoek, met schoolwijkagenten te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Oskam

Naar boven