29 628 Politie

Nr. 518 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 7 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de komende jaren een aanzienlijke uitstroom van babyboomers bij de politie wordt verwacht;

voorts constaterende dat de instroom ernstig tekortschiet en dat de huidige operationele sterkte tijd moet maken voor het begeleiden van aspiranten;

overwegende dat studenten pas volledig inzetbaar zijn op het moment dat ze klaar zijn met de opleiding;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de instroom van studenten bij de Politieacademie dusdanig is dat hiermee de inzetbaarheid van de operationele sterkte bij de Nationale Politie gegarandeerd blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Kooiman

Naar boven