29 628 Politie

Nr. 517 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld 7 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, gevalideerd door Andersson Elffers Felix, blijkt dat de reorganisatiekosten bij de politie 200 miljoen euro hoger uitvallen dan geraamd;

overwegende dat de regering twijfelt aan de juistheid van dat bedrag maar geen helderheid geeft over hoe groot de tegenvaller dan wel is;

verzoekt de regering, de te verwachten overschrijding van de reorganisatiekosten en de consequenties die dat heeft op korte termijn in kaart te brengen en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Berndsen-Jansen

Naar boven