29 628 Politie

Nr. 516 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S.

Voorgesteld 7 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de komende tien jaar zeker 200 politiebureaus te sluiten;

overwegende dat voorafgaande aan besluitvorming over sluiting van een politiebureau de consequenties voor dienstverlening en aanrijtijden inzichtelijk gemaakt dienen te worden;

voorts overwegende dat e-dienstverlening en locatieonafhankelijk werken in de praktijk optimaal dienen te functioneren, voordat politiebureaus kunnen worden gesloten;

verzoekt de regering, geen politiebureaus te sluiten zolang handhaving van het niveau van dienstverlening en aanrijtijden niet gegarandeerd zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Berndsen-Jansen

Kooiman

Naar boven