Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 483

29 628 Politie

Nr. 483 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 38a van de Politiewet 2012 bepaalt dat er ten minste één wijkagent werkzaam is per 5.000 inwoners;

constaterende dat deze norm thans niet wordt gehaald;

overwegende dat deze norm niet bedoeld is als een landelijk gemiddelde, maar als minimum per basisteam om de lokale uitvoering en verankering van de politietaak te versterken;

verzoekt de regering, uiterlijk 1 januari 2015 te voldoen aan deze wettelijke norm en bij de informatie aan de Kamer over de ontwikkeling van de politiesterkte de mogelijke afwijkingen van het inrichtingsplan rond het aantal wijkagenten in de basisteams expliciet te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Kooiman

Tellegen

Helder