Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329628 nr. 363

29 628 Politie

Nr. 363 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat jongeren zonder werkervaring te weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben;

overwegende het succes van een project Assen om werkloze jongeren in ondersteunende taken bij de politie werkervaring op te laten doen;

van mening dat ook de Nationale Politie een maatschappelijke taak heeft jongeren werkervaring te laten opdoen;

van mening dat werkervaringsplaatsen niet ten koste hoeven te gaan van de werkgelegenheid voor regulier politiepersoneel;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken, zonder dat dit vaste banen kost, werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de Nationale Politie in te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch