29 628 Politie

Nr. 359 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de introductie van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's de normtijden voor de opkomst van de brandweer formeel zijn verankerd en dat alleen onder strikte voorwaarden het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd is gemotiveerd van de tijden af te wijken door dit vast te leggen in een dekkingsplan;

overwegende dat tot op heden niet iedere veiligheidsregio een dekkingsplan heeft en ondertussen wel brandweerposten gesloten worden waardoor de wettelijke opkomsttijden van de brandweer onder grote druk komen te staan;

verzoekt de regering, veiligheidsregio's ertoe aan te zetten dat zij geen brandweerposten sluiten voordat zij een dekkingsplan hebben waarin de locaties met afwijkende normtijden gemotiveerd zijn vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Naar boven