Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229628 nr. 310

29 628 Politie

Nr. 310 MOTIE VAN HET LID HAZEKAMP

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat om dierenmishandeling en verwaarlozing effectief te kunnen bestrijden, de dierenpolitie over voldoende bevoegdheden en juridische mogelijkheden dient te beschikken;

verzoekt de regering, te inventariseren welke knelpunten door dierenpolitieagenten gesignaleerd worden die hen belemmeren of verhinderen om op te treden wanneer ze daar zelf wel de noodzaak toe zien, en de inventarisatie hiervan samen met verbetervoorstellen voor het einde van dit jaar aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hazekamp