Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229628 nr. 309

29 628 Politie

Nr. 309 MOTIE VAN HET LID HAZEKAMP

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de aangekondigde tussentijdse rapportage over de dierenpolitie een overzicht te geven van het aantal meldingen, de aard van de meldingen en de afhandeling daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hazekamp