Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229628 nr. 308

29 628 Politie

Nr. 308 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cao-onderhandelingen uiterst stroef verlopen;

constaterende dat de inzet van politie bij betaaldvoetbalwedstrijden circa 300 000 manuren per jaar kost, maar het voetbal niet valt onder de nieuwe evenementenheffing;

verzoekt de regering, de evenementenheffing ook te laten gelden voor het betaald voetbal en de opbrengst daarvan beschikbaar te stellen voor financiering van de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van der Staaij