Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229628 nr. 307

29 628 Politie

Nr. 307 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN KUIKEN

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote druk ligt op de politieorganisatie vanwege onder andere de stroef verlopende cao-onderhandelingen, de zeer complexe inrichting van het landelijk functiehuis en de vorming van de nationale politie;

overwegende dat de combinatie van deze ontwikkelingen niet zonder risico's is en negatieve gevolgen kan hebben/nu al heeft voor motivatie en slagkracht van de politie;

verzoekt de regering, tot een jaar na de uitrol van de nationale politie, elk kwartaal een risicoanalyse te maken van alle zaken die spelen rondom deze ontwikkelingen en de Kamer te informeren over de mitigerende maatregelen om deze risico's te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Kuiken