Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229628 nr. 305

29 628 Politie

Nr. 305 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politieagenten in de frontlinie zwaar en uiterst belangrijk werk doen en dat ze daarvoor een passende waardering verdienen;

constaterende dat er in het verleden cao-afspraken zijn gemaakt die in deze onderhandelingen opnieuw ter discussie worden gesteld;

verzoekt de regering, reeds bij eerder afgesloten cao's gemaakte afspraken over de inrichting van het functiehuis te respecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Slob

Hazekamp

Kooiman