29 628 Politie

Nr. 301 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering 500 politieagenten voltijds wil inzetten als dierenpolitie;

overwegende dat de regering vele prioritaire taken heeft toegewezen aan de politie;

van mening dat voor de uitvoering van alle toegewezen politietaken de volle politiesterkte benodigd is;

roept de regering op, de functie van dierenpolitie voor de betreffende agenten in te vullen als taakaccent, zodat zij tevens behouden blijven voor het overige politiewerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen

Kuiken

Naar boven