Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129628 nr. 246

29 628 Politie

Nr. 246 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2011

Hierbij bied ik u het evaluatie rapport aan van de pilot met het stroomstootwapen, van het merk Taser, bij de aanhoudings- en ondersteuningseenheden (arrestatieteams) van de politie en de Koninklijke marechaussee1.

Naar aanleiding van de positieve ervaring met dit geweldsmiddel heb ik besloten om het stroomstootwapen toe te voegen aan de standaardbewapening van de aanhoudings- en ondersteuningseenheden.

De aanbevelingen uit het evaluatierapport worden overgenomen en de Bewapeningsregeling Politie en de Ambtsinstructie2 zullen op de invoering van dit geweldsmiddel worden aangepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

X Noot
2

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren.