29 628 Politie

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld 23 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het wetsvoorstel nationale politie in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Naar boven