29 628
Politie

nr. 136
MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat ook in landelijke gebieden een adequate politiezorg noodzakelijk is;

verzoekt de regering in het kader van de evaluatie van het budgetverdeelsysteem (BVS) en de uitvoering van de plannen over de politieorganisatie in de toekomst, specifieke afspraken te maken over kwaliteit en beschikbaarheid van politiezorg in het landelijk gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Çörüz

Anker

Van Raak

Azough

Kuiken

Naar boven