29 628 Politie

Nr. 1176 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DE WERF EN KUIK

Voorgesteld 6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige verdeelsleutel voor politiecapaciteit stamt uit 2010 en niet meer geactualiseerd is, en dat de huidige verdeling van politiecapaciteit niet gebaseerd is op deze verdeelsleutel;

constaterende dat er altijd een mate van schaarste aan politiecapaciteit zal zijn, maar dat deze schaarste effectief verdeeld moet worden waarbij gekeken wordt naar de veiligheid voor alle regio's en het land als geheel;

overwegende dat bij de huidige verdeling regio's onderbedeeld zijn met als gevolg dat grensoverschrijdende criminaliteit niet goed kan worden bestreden, dat ondermijnende criminaliteit zich manifesteert en dat zelfs de basistaken soms niet meer kunnen worden uitgevoerd in gebieden waar de capaciteit niet op orde is;

overwegende dat het voor een eerlijke verdeling van de schaarse politiecapaciteit over het land essentieel is om de gewenste vergroting van politiecapaciteit zo snel mogelijk in te zetten op basis van een verdeelsleutel die zorgt voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van politiecapaciteit;

verzoekt de regering om in samenspraak met de mensen op de werkvloer bij de politie, burgemeesters en de regio op basis van objectieve criteria te komen tot contouren van een nieuwe politieverdeelsleutel, en om daarin in ieder geval een sterkte-zwakteanalyse van de huidige verdeling van agenten over Nederland, en regiospecifieke kenmerken zoals onder andere aanrijtijden en grensoverschrijdende problematiek mee te nemen;

verzoekt de regering om de Kamer hierover te informeren voor de begroting van 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Kuik

Naar boven