Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29614-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-385465
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op het RMO briefadvies ‘De kaders van de rechtsstaat. Over buitenlandse financiering van moskeeën en gebedshuizen’
Dossiernummer 29614
Dossiertitel Grondrechten in een pluriforme samenleving
Identifier kst-29614-35
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 35
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-10-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Grondrechten in een pluriforme samenleving; Brief regering; Kabinetsreactie op het RMO briefadvies ‘De kaders van de rechtsstaat. Over buitenlandse financiering van moskeeën en gebedshuizen’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015