Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29614-34".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-235489
Bijlage blg-235491
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-20
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Schilderswijk
Dossiernummer 29614
Dossiertitel Grondrechten in een pluriforme samenleving
Identifier kst-29614-34
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 34
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Grondrechten in een pluriforme samenleving; Brief regering; Schilderswijk
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013