Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29614-143".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over aanwijzing Cornelius Haga Lyceum
Dossiernummer 29614;31289
Dossiertitel Grondrechten in een pluriforme samenleving
Identifier kst-29614-143
Indiener O.C. Tellegen
Indiener E.C.E. de Kler
Ondernummer 143
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Grondrechten in een pluriforme samenleving; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over aanwijzing Cornelius Haga Lyceum
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2019-2020