Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529574 nr. 12

29 574
Vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 28 oktober 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 11, eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. niet kan aantonen alleen of samen met zijn echtgenoot met werkzaamheden gedurende een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode ten minste € 1 089,00 per kalenderjaar te hebben verworven;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de inkomenseis zoals gesteld in de nieuwe Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) gelijk is aan de inkomenseis zoals thans gesteld in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK). Voor elk jaar dat iemand een WWIK-uitkering ontvangt, geldt overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WIK, een inkomenseis van € 1 089 per kalenderjaar.

Noorman-den Uyl