Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29545-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29545
Dossiertitel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot het verlenen van ontheffingen in bepaalde gevallen door de Dienst Wegverkeer en enkele technische wijzigingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29545-3
Ondernummer 3
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype staten generaal
PS key KST76501
Publicatiedatum 2004-06-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wegenverkeerswet 1994 m.b.t. verlenen van ontheffingen in bepaalde gevallen door de Dienst Wegverkeer; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2003-2004