29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 970 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2020

Eind 2018 heeft het kabinet de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap- ingesteld om te adviseren over de veranderingen op de arbeidsmarkt en de mogelijke gevolgen voor de regelgeving (Kamerstuk 29 544, nr. 847).

Bijgaand bied ik u het eindrapport van de Commissie aan1. Ik wil hierbij veel dank uitspreken voor het geleverde werk en het indrukwekkende rapport.

Zoals eerder aangekondigd zal het kabinet uw Kamer uiterlijk 1 april een reactie sturen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven