29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 847 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2018

In de brief van 22 juni jl.1 kondigde ik aan, samen met de Staatssecretaris van Financiën, dat het kabinet een onafhankelijke commissie zal instellen en advies zal vragen over de toekomst van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Hierbij stuur ik u de instellingsregeling en het benoemings- en vergoedingenbesluit2.

De commissie zal worden voorgezeten door de heer drs. H. Borstlap en bestaat voorts uit experts op diverse vakgebieden, van arbeidsrecht tot arbeidseconomie en fiscaliteit: prof. dr. E. Verhulp, mr. dr. J.P.H. Zwemmer, prof. mr. F.G. Laagland, prof. dr. B.J. ter Weel, prof. mr. S. Klosse, dr. F. Kalshoven, mr. A.L. Mertens, prof. dr. F.C. Stam, en mr. dr. J.H. Bennaars. De commissie wordt gevraagd uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over haar advies. De adviesvraag wordt in bijgevoegde instellingsregeling uiteengezet en toegelicht.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstuk 31 311, nr. 207

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven