Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-939".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-07-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-939
Indiener W. Koolmees
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 939
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019