Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-921".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-893061
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-07-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-921
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 921
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019