29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 920 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

De vorig jaar door mij ingestelde Commissie regulering van werk (Kamerstuk 29 544, nr. 847) heeft een discussienotitie opgesteld. Hierbij bied ik deze notitie graag aan uw Kamer aan1. Ik wil de commissie danken voor het reeds geleverde werk en zie uit naar het vervolg.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven