Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-763".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-795531
Bijlage blg-795532
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitwerking actieplan Perspectief voor vijftigplussers
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-763
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 763
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-01-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Uitwerking actieplan Perspectief voor vijftigplussers
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017