Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-673".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang loondoorbetaling bij ziekte
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-673
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 673
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Voortgang loondoorbetaling bij ziekte
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016