Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-668".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-616465
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Rapportage ‘Cao-afspraken 2014’
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-668
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 668
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Rapportage ‘Cao-afspraken 2014’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016