Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-578".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-436229
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanpak oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden met als gevolg verdringing op de arbeidsmarkt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-578
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 578
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Aanpak oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden met als gevolg verdringing op de arbeidsmarkt
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015