Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-08-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-552".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-08-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2014, over Arbeidsongeschiktheid
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-552
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 552
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-08-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2014, over Arbeidsongeschiktheid
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014