Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-512".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-04-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken inzake uitvoering motie van het lid Van Weyenberg over deelname van zzp'ers aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-512
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 512
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Stand van zaken inzake uitvoering motie van het lid Van Weyenberg over deelname van zzp'ers aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014