Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-234".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-03-11
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29544-234
Indiener Klijnsma J.
Ondernummer 234
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141510
Publicatiedatum 2010-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg gehouden op 11 februari 2010 inzake jeugdwerkloosheid
Type kamerstuk Verslag van een algemeen overleg
Vergaderjaar 2009-2010