Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-218".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-12-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29544-218
Indiener Horst ter G.
Ondernummer 218
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST139406
Publicatiedatum 2010-01-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand
Type kamerstuk Brief regering
Vergaderjaar 2009-2010