Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-1224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Werkgelegenheid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-27
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Kamerstuk 29544-1219)
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29544-1224
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Indiener L.N. Kruithof
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1224
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1114423
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Kamerstuk 29544-1219)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024