Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-1011".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-935166
Bijlage blg-935167
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Evaluatie DWSRA-projecten
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-1011
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 1011
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Evaluatie DWSRA-projecten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020