Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929538 nr. 295

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 295 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2019

Met deze brief bied ik u het tweede advies aan van de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen Eenzaamheid (WAC)1. In Op weg naar effectieve interventies tegen eenzaamheid adviseert de WAC het budget voor onderzoek vooral in te zetten op het beschrijven en onderbouwen van interventies op het gebied van eenzaamheid. De WAC adviseert hierbij aan te sluiten bij de systematiek die door Movisie wordt gehanteerd voor de databank Effectieve sociale interventies. Een interventie wordt hier gedefinieerd als «een systematische manier van handelen om een doel te bereiken». De WAC beveelt aan hierbij vier fases te hanteren.

  • 1. Het inventariseren van veelbelovende initiatieven

  • 2. Het beschrijven van het proces en de activiteiten van het initiatief (zoals bijvoorbeeld een handboek, zodat de methode overdraagbaar is)

  • 3. Het theoretisch onderbouwen van de interventie

  • 4. Onderzoeken van de effectiviteit van de onderbouwde interventie

Ik neem dit advies ter harte en zal daarom ZonMw opdracht geven voor een call waarin initiatieven financiële ondersteuning kunnen krijgen voor de opzet en uitwerking van hun concept.

Daarnaast zullen veel belovende initiatieven in dezelfde call de mogelijkheid krijgen om zich te laten ondersteunen in het beschrijven en onderbouwen van hun concept, zodat deze aan de database kan worden toegevoegd en onderdeel kan worden van de toolkit van het programma. De call zal rond de zomer 2019 worden opengesteld.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl