Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729538 nr. 236

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 236 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er ongeveer 7.000 kinderen in de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang verblijven;

constaterende dat deze vrouwen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, maar eventueel meegenomen kinderen onder de Jeugdwet;

constaterende dat deze kinderen bovengemiddeld vaak kampen met psychische problemen doordat zij uit een complexe en/of crisissituatie komen;

constaterende dat deze kinderen niet altijd de passende (specialistische) zorg en begeleiding krijgen die nodig is, omdat ze te vaak als «meekomer» van de moeder worden gezien;

van mening dat de kinderen een onafhankelijke cliëntpositie dienen te krijgen, zodat een eigen intake, actieplan en passende zorg gerealiseerd worden;

verzoekt de regering, aan gemeenten kenbaar te maken dat bij de opvang van vrouwen in de Wmo nadrukkelijk de positie van het kind gewaarborgd en verhelderd wordt en daarmee ook de benodigde financiële ondersteuning gerealiseerd wordt, en de Kamer over de uitkomsten hiervan medio 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp