Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 29538 nr. 222

Gepubliceerd op 16 juni 2016 10:55

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 222 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat mensen na hun aanvraag zo snel mogelijk hulp of ondersteuning krijgen en dat het vaak beter is om te beoordelen welke zorg nodig is als zorgverleners een tijdje «met iemand oplopen», het zogenaamde «indiceren on the job»;

overwegende dat de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, met inachtneming van de rechtszekerheid voor mensen, ruimte biedt voor vernieuwende vormen van indiceren;

verzoekt de regering, snellere en nieuwe vormen van indiceren zoals «indiceren on the job» te stimuleren en samen met de VNG de kennisdeling hierover te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Otwin van Dijk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl