Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629538 nr. 220

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat opgroeien in een gezin waarin een gezinslid permanent zorg en/of ondersteuning nodig heeft, invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind;

constaterende dat gemeenten vanuit de participatiegedachte meer en meer bekijken wat voor zorgtaken gedaan kunnen worden door familieleden en/of het netwerk van iemand die een beroep doet op de Wmo;

van mening dat een te zware belasting door het opleggen van zorgtaken aan – jonge – kinderen bij elkaar opgeteld een gezonde ontwikkeling en schoolprestaties kan schaden;

verzoekt de regering, in het lokale domein een gemoderniseerd protocol gebruikelijke zorg weer in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Keijzer