Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629538 nr. 215

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 215 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2016

Hierbij doe ik u het rapport «Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?» van Movisie toekomen1. Dit is conform mijn toezegging in de brief «Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen» die op 2 mei jl. naar uw Kamer is gestuurd2.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 538, nr. 214.