29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat begeleiding en dagbesteding per 1 januari 2013 overgeheveld wordt van de AWBZ naar de Wmo;

overwegende, dat het voor alle betrokken partijen noodzakelijk is, tijdig over de juiste cliëntgegevens beschikken;

verzoekt de regering om voor 1 januari 2012 de Kamer te informeren hoe de gegevensoverdracht vormgegeven gaat worden, welke maatregelen hiertoe getroffen dienen te worden en voor welke datum de gegevensoverdracht afgerond zal zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Venrooy-van Ark

Uitslag

Voortman

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Wolbert

Naar boven